Ansatte

Kirketorget

Hendvendelser angående dåp, vigsel og begravelser skal meldes til Kirketorget

Epost: kirketorget@bergen.kirken.no

Telefon: 55593210 (åpningstid 08.00 -14.30)


Bønes menighetskontor

Bønes menighetskontor har ikke publikumsekspedisjon eller faste åpningstider, men en kjernetid da det bare unntaksvis ikke er noen på menighetskontoret. Vår kjernetid er mandag - torsdag 10-15.
 
På grunn av deltidsstillinger, og uregelmessig arbeidstid, møtevirksomhet, osv. kan det tidvis være vanskelig å oppnå kontakt per telefon. Du kan sende oss en e-post, og vi vil ta kontakt med deg igjen.
 
 
Daglig leder Roar Moen,
55 30 81 02 / 957 95 324 / rm263@kirken.no
Tar i mot utleiehenvendelser
 
Sokneprest Gunn Kongsvik,
55 30 81 03 / gk936@kirken.no
 
Kapellan Gunn-Frøydis Unneland,
55 30 81 06 / gu858@kirken.no
 
Diakon Åshild Høllesli Frantzen,
55 30 81 17 / af847@kirken.no
 
Menighetspedagog Ingvild Eggestøl Jakobsen,
55 30 81 01 / 917 04 734 / ij557@kirken.no
 

Menighetspedagog Jonas Gjedrem Lunde (i permisjon), 

481 57 588 / jl795@kirken.no

 
Menighetsarbeider Ida Borge Kristensen (i permisjon),
932 47 048 / ik392@kirken.no
 
 
Organist Carsten Dyngeland,
464 32 786 / cd275@kirken.no
 
Frivillighetskoordinator Øyvind Bjørge,
55 30 81 07 / ob456@kirken.no
Kontortid: Onsdag og torsdag 9-15
 
Kirketjener Barbro Husdal,
55 30 81 22 / 922 14 273 / ah337@kirken.no